prosadikt från gammal dagbok


Snön framkallar minnen

Det snöar hela tiden, och snön framkallar minnen. Det är som att vara instängd i ett mörkrum. Man är förväntansfull och alert, avstängd från omvärlden, med adapterade ögon och vilande öron. Nätter när det snöar stiger ljuset under den täta himlen, underifrån, när gatornas natriumbelysning reflekteras av allt mera snö. Medan snön envist blåser in och bildernas ljus växer, korn för korn, i den omgivande fuktens skydd, tydliggörs oväntade detaljer som avslöjar mönster och sammanhang. Det är mycket vilsamt. Oroande, men alltid läkande – som all god kreativitet; skapelse av mera ordning och mera ljus.

(från en gammal arbetsbok-dagbok som jag håller på att plundra på material till en sorts diktsamling)

gammalt pekoral

Pärlan

Spar dina tårar, min avlägsna vän.
Sprid inte ut dem på jorden.
Du slösar pärlor på kossor och svin.
Krigarens sorg är förgäves.

Spar dina pärlor, min sörjande vän.
Sänk inte alla i havet.
Låt vind och vatten få vara i fred.
Krigarens flykt är förgäves.

Lyft dina händer, min jagade vän.
Låt alla sorgerna flöda.
Snart växer pärlan i händernas skål.
Riddaren sjunger för evigt.

Såg dig i drömmen, min modiga vän.
Borta var hatet och oron.
Nu har du styrka och kärlek till allt.
Riddaren söker för evigt.

håller på med att sammanställa gamla manuskript till en möjlig ny diktsamling, och hittade då den här fullständigt omöjliga dikten!

och så vidare

CV

Kulturvetare, poet, bildkonstnär, kompositör och musiker. Erfarenhet även från arbete och studier inom naturvetenskap, teknik och IT. Analytisk, kreativ, självständig och noggrann. Snabb och säker skribent, korrekturläsare och faktagranskare. Kan arbeta både med förbättringar och felsökning på detaljnivå och med skapandet av övergripande strukturer och visioner.

God internetkompetens och närvaro online. Har byggt upp ett stort nätverk och startat många egna projekt efter inspiration och stöd från vänner på nätet. Publicerar sedan 2002 eget material på internet – musik, noter, texter, bilder.

Har inget tålamod med folk som bara pratar om triviala saker och inte är nyfikna på världen omkring, eller med arbetssituationer där man förväntas spilla bort relativt mycket tid, uppmärksamhet och energi på att deltaga i sociala aktiviteter.

Studier

1978-1980
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Matematik, Fysik, Materiallära, Arbetsmiljöteknik, m.m. på Maskintekniklinjen

1983-1985
Stockholms Universitet
Datalogi, Programmering, Projektarbete, Examensarbete, m.m. på Datalinjen (Inst. för ADB/Systemvetenskap)
Filosofihistoria, Logik, m.fl. enstaka kurser (Inst. för Filosofi)

1990-1993
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö
1-årig Bibellinje (motsvarar ungefär Svenska Kyrkans Grundkurs)
2-årig Musiklinje

1995-2002
Göteborgs och Stockholms Universitet
Musikvetenskap, totalt cirka 100 poäng (Inst. för Musikvetenskap, Gbg och Sthlm)
Komposition och musikdata, totalt 10 poäng (Musikhögskolan, Gbg)
Fonetik 5 poäng (Inst. för Lingvistik, Gbg)
Textteori 10 poäng (Inst. för Filosofi, Gbg)
Filosofi och feminism 5 poäng (Inst. för Filosofi Gbg, ej tenterat)
Fysik för poeter 5 p (Inst. för Fysik, Sthlm)

Publicerat material

1. Uppsatser, poesi, artiklar och medverkan i antologier

ADB-institutionens framtida datorbehov – en intervjustudie.
Examensarbete på Datalinjen, Stockholms Universitet 1985.

Blondels sång: “Sök troget, så finner du”. Del 1. 1840 – Robert Schumanns tid.
Uppsats i musikvetenskap för 40 p, Göteborgs Universitet 1996.

Blondels sång: “Sök troget, så finner du”. Del 2. Berättelser om fångna själar och befriande musik, 1190-1990. Uppsats i musikvetenskap för 60 p, Göteborgs Universitet 1997.

Den musikaliska texten: traderad, fixerad, hypermedierad.
Essä i textteori, Göteborg 1998.

Medverkat i antologin Grupp 96, Gedins förlag, Stockholm 1996. (ISBN 9179642349)

Regelbundet publicerad i tidskriften Bergslagspoeten och även i avslutningsantologin Bergslagspoeten – smakprov från åren 1982-1997, Lindesberg 1998. (ISBN 9163068427)

Musikhistoria som underhållning, eller hur ”When You Say Nothing At All” blev ett exempel på tidig musik. STM-Online 4 (2001).

new poem

I Gudinnans fotspår

Det är liv och rörelse – och ingenting är omöjligt.
Nästan ingenting är glömt eller övergivet.
Ingenting tar någonsin slut, ur förråden av möjligheter,
och inget är utan värde.
Allt kommer till nytta och glädje.
Allt är för livet,
för den virvlande jordens barn.

De går där de alltid har rört sig –
Hera, Marta, Birgitta, majorskan.
Myndiga, starka, praktiska, kärleksfulla.

Eld i spisen blir det.
Tallrikar ställs fram på bordet.
Mjölk till barnen – och bröd till husfolket – först.
Sedan kan vi tala politik.
Jag råder er att lyssna!

Det är liv och rörelse.
Det är dukat på bordet.
Eld i spisen. Bröd i korgen. Blommor i fönstret.
Och gudinnan står i dörren.

Maria Ljungdahl, februari 2010