och så vidare

CV

Kulturvetare, poet, bildkonstnär, kompositör och musiker. Erfarenhet även från arbete och studier inom naturvetenskap, teknik och IT. Analytisk, kreativ, självständig och noggrann. Snabb och säker skribent, korrekturläsare och faktagranskare. Kan arbeta både med förbättringar och felsökning på detaljnivå och med skapandet av övergripande strukturer och visioner.

God internetkompetens och närvaro online. Har byggt upp ett stort nätverk och startat många egna projekt efter inspiration och stöd från vänner på nätet. Publicerar sedan 2002 eget material på internet – musik, noter, texter, bilder.

Har inget tålamod med folk som bara pratar om triviala saker och inte är nyfikna på världen omkring, eller med arbetssituationer där man förväntas spilla bort relativt mycket tid, uppmärksamhet och energi på att deltaga i sociala aktiviteter.

Studier

1978-1980
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Matematik, Fysik, Materiallära, Arbetsmiljöteknik, m.m. på Maskintekniklinjen

1983-1985
Stockholms Universitet
Datalogi, Programmering, Projektarbete, Examensarbete, m.m. på Datalinjen (Inst. för ADB/Systemvetenskap)
Filosofihistoria, Logik, m.fl. enstaka kurser (Inst. för Filosofi)

1990-1993
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö
1-årig Bibellinje (motsvarar ungefär Svenska Kyrkans Grundkurs)
2-årig Musiklinje

1995-2002
Göteborgs och Stockholms Universitet
Musikvetenskap, totalt cirka 100 poäng (Inst. för Musikvetenskap, Gbg och Sthlm)
Komposition och musikdata, totalt 10 poäng (Musikhögskolan, Gbg)
Fonetik 5 poäng (Inst. för Lingvistik, Gbg)
Textteori 10 poäng (Inst. för Filosofi, Gbg)
Filosofi och feminism 5 poäng (Inst. för Filosofi Gbg, ej tenterat)
Fysik för poeter 5 p (Inst. för Fysik, Sthlm)

Publicerat material

1. Uppsatser, poesi, artiklar och medverkan i antologier

ADB-institutionens framtida datorbehov – en intervjustudie.
Examensarbete på Datalinjen, Stockholms Universitet 1985.

Blondels sång: “Sök troget, så finner du”. Del 1. 1840 – Robert Schumanns tid.
Uppsats i musikvetenskap för 40 p, Göteborgs Universitet 1996.

Blondels sång: “Sök troget, så finner du”. Del 2. Berättelser om fångna själar och befriande musik, 1190-1990. Uppsats i musikvetenskap för 60 p, Göteborgs Universitet 1997.

Den musikaliska texten: traderad, fixerad, hypermedierad.
Essä i textteori, Göteborg 1998.

Medverkat i antologin Grupp 96, Gedins förlag, Stockholm 1996. (ISBN 9179642349)

Regelbundet publicerad i tidskriften Bergslagspoeten och även i avslutningsantologin Bergslagspoeten – smakprov från åren 1982-1997, Lindesberg 1998. (ISBN 9163068427)

Musikhistoria som underhållning, eller hur ”When You Say Nothing At All” blev ett exempel på tidig musik. STM-Online 4 (2001).