Useful links to websites, demo tracks, recorded sounds, video art and sheet music

Maritune Art & Music Presentation (composer C.V.) page.

Facebook page /maritunemusic For updates about the artist and business entity Maritune Art & Music.

Bandcamp digital music store.

CD Baby digital music store.

Score Exchange web shopSheet music to purchase for the right to print out copies (from online, to your own printer) and/or download a copy of a pdf version.

Swirly Music web shop Sheet music to purchase to recieve professionally printed copies (mail order) or a downloaded copy of a pdf version.

LKR Sheet Music web shopBritish web shop where a couple of my songs are available.

Tracks at SoundCloud audio service Some demo files and recordings with examples of my music from the last two decades.

Youtube channel /maljharbourShort movies with new music, art videos, more or less traditional music videos, demo videos with sheet music viewing/listening, and other things.

Tracks at Alonetone audio serviceMostly examples of my musical experiments, raw material recordings and mixes/mashes from my contributions to the online events at the Sound-In collaboration group of composers and improvisers.

Instagram /maljharbourImages of small things, keyboard instruments, sheet music and a harbour.

Twitter /marituneMostly links to new posts elsewhere, seldom discussions, occasionally some few tweets and re-tweets on various topics.

maritune.comPersonal web domain and electronic mailbox address.

article from STM-OnlineEnglish translation of a contribution to a debate about the status of music history in Swedish musicology.

Blondel’s SongSummary of a paper in musicology, written in Swedish in 1996-97.

Beyond Good And Atonal (this blog) Writings and blog things in Swedish or English.

The City Composing, Stockholm: “Vårkväll i Frescati” by Maria Ljungdahl, performed by Hara Alonso, piano

“Vårkväll i Frescati”, performed 26 May 2015 at KMH, Stockholm, by Hara Alonso, piano, a piece composed by Maria Ljungdahl (Maritune Art & Music) and submitted to the project “The City Composing”. Sheet music (copyright 2015 Maria Ljungdahl, STIM) available as pdf download, screen viewing/listening, or direct print out at Score Exchange

och så vidare

CV

Kulturvetare, poet, bildkonstnär, kompositör och musiker. Erfarenhet även från arbete och studier inom naturvetenskap, teknik och IT. Analytisk, kreativ, självständig och noggrann. Snabb och säker skribent, korrekturläsare och faktagranskare. Kan arbeta både med förbättringar och felsökning på detaljnivå och med skapandet av övergripande strukturer och visioner.

God internetkompetens och närvaro online. Har byggt upp ett stort nätverk och startat många egna projekt efter inspiration och stöd från vänner på nätet. Publicerar sedan 2002 eget material på internet – musik, noter, texter, bilder.

Har inget tålamod med folk som bara pratar om triviala saker och inte är nyfikna på världen omkring, eller med arbetssituationer där man förväntas spilla bort relativt mycket tid, uppmärksamhet och energi på att deltaga i sociala aktiviteter.

Studier

1978-1980
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Matematik, Fysik, Materiallära, Arbetsmiljöteknik, m.m. på Maskintekniklinjen

1983-1985
Stockholms Universitet
Datalogi, Programmering, Projektarbete, Examensarbete, m.m. på Datalinjen (Inst. för ADB/Systemvetenskap)
Filosofihistoria, Logik, m.fl. enstaka kurser (Inst. för Filosofi)

1990-1993
S:t Sigfrids folkhögskola, Växjö
1-årig Bibellinje (motsvarar ungefär Svenska Kyrkans Grundkurs)
2-årig Musiklinje

1995-2002
Göteborgs och Stockholms Universitet
Musikvetenskap, totalt cirka 100 poäng (Inst. för Musikvetenskap, Gbg och Sthlm)
Komposition och musikdata, totalt 10 poäng (Musikhögskolan, Gbg)
Fonetik 5 poäng (Inst. för Lingvistik, Gbg)
Textteori 10 poäng (Inst. för Filosofi, Gbg)
Filosofi och feminism 5 poäng (Inst. för Filosofi Gbg, ej tenterat)
Fysik för poeter 5 p (Inst. för Fysik, Sthlm)

Publicerat material

1. Uppsatser, poesi, artiklar och medverkan i antologier

ADB-institutionens framtida datorbehov – en intervjustudie.
Examensarbete på Datalinjen, Stockholms Universitet 1985.

Blondels sång: “Sök troget, så finner du”. Del 1. 1840 – Robert Schumanns tid.
Uppsats i musikvetenskap för 40 p, Göteborgs Universitet 1996.

Blondels sång: “Sök troget, så finner du”. Del 2. Berättelser om fångna själar och befriande musik, 1190-1990. Uppsats i musikvetenskap för 60 p, Göteborgs Universitet 1997.

Den musikaliska texten: traderad, fixerad, hypermedierad.
Essä i textteori, Göteborg 1998.

Medverkat i antologin Grupp 96, Gedins förlag, Stockholm 1996. (ISBN 9179642349)

Regelbundet publicerad i tidskriften Bergslagspoeten och även i avslutningsantologin Bergslagspoeten – smakprov från åren 1982-1997, Lindesberg 1998. (ISBN 9163068427)

Musikhistoria som underhållning, eller hur ”When You Say Nothing At All” blev ett exempel på tidig musik. STM-Online 4 (2001).