Webvrar, postar, datar och donar

Man webvrar, postar, datar och donar, och understundom liknar det magiskt fiske eller etiketteras SEO.

Att webvra betyder att göda de sociala (och icke-så-sociala utan mera automatiska eller asociala) nätverken online genom att bidra med text, bilder, länkar, personliga anknytningar och annat innehåll. Att posta betyder att lägga text, bilder eller annat innehåll på brevlådan, i ett postpaket, eller skicka det till någon adress på internet, men betyder inte nödvändigtvis att materialet blir offentliggjort och publicerat. Att posta kan annars ofta betyda att publicera innehåll offentligt på en blogg, egen eller annans webbsida eller ett forum. Att data betyder ofta att man använder en traditionell datorbaserad verktygslåda för att hantera information och instruktioner i någon form av jobb eller kommunikation. Att dona betyder att man gör något meningsfullt av sin tid, med de verktyg och det material man har tillgång till.

Songsmith

En kommentar om en ny Microsoftprodukt på en blogg som länkades av en annan musikblogg idag:

ANABlog: Microsoft, Please Make It Stop!!!: “I guarantee it’ll be the most painful 4 minutes you spend today”

Ja. Alldeles riktigt. 

[edit: on another forum I found this comment in a discussion about the software and a bunch of music videos made from vocal tracks of classic rock songs: “All this songsmith stuff is like an alternative reality where Elvis and rock and roll never existed…like the music industry just never stopped cranking out Perry Como and Pat Boone. Songsmith is what the whole hep world would have all been listening to for the past 50 years if the Nazis had won the war.”]

[more: This video, for example, shows what happens when you let the vocals of Tom Jones generate a backing track. In 2009! It obviously doesn’t help if the instruments are by Garritan and the programming by other respectable people.]

[updated: there is a blog post from “Dial M for Musicology” that includes a very funny music video from YouTube]