Tolkning efter Dylan Thomas

Drag inte makligt bort i mörkrets famn,
Vid ljusets död skall lågan stegra sig;
Bränn, bränn all glöd vid nattens dystra hamn.
Fast nattligt tvivel bär till kunskap sann
Och säkra hugskotts gnistor räcker ej,
Drag inte makligt bort i mörkrets famn.
Om än, en sista gång nu ropas namn,
Vars ringa dåd gett genklang i en nejd,
Bränn, bränn all glöd vid nattens dystra hamn.
Man tävlade med stjärnorna och vann,
Men insåg, sent, att solen tackat nej.
Drag inte makligt bort i mörkrets famn.
I dödens lugn, där öppnas minnets damm,
Du ser, fast blind, och glädjen finner dig;
Bränn, bränn all glöd vid nattens dystra hamn.
Och nu, du gamling, mätt på skoj och skam,
Låt orden hagla, svär, välsigna mig.
Drag inte makligt bort i mörkrets famn,
Bränn, bränn all glöd vid nattens dystra hamn.
(Dylan Thomas: Do not go gentle into that good night)