Tolkning efter Dylan Thomas

Drag inte makligt bort i mörkrets famn,
Vid ljusets död skall lågan stegra sig;
Bränn, bränn all glöd vid nattens dystra hamn.
Fast nattligt tvivel bär till kunskap sann
Och säkra hugskotts gnistor räcker ej,
Drag inte makligt bort i mörkrets famn.
Om än, en sista gång nu ropas namn,
Vars ringa dåd gett genklang i en nejd,
Bränn, bränn all glöd vid nattens dystra hamn.
Man tävlade med stjärnorna och vann,
Men insåg, sent, att solen tackat nej.
Drag inte makligt bort i mörkrets famn.
I dödens lugn, där öppnas minnets damm,
Du ser, fast blind, och glädjen finner dig;
Bränn, bränn all glöd vid nattens dystra hamn.
Och nu, du gamling, mätt på skoj och skam,
Låt orden hagla, svär, välsigna mig.
Drag inte makligt bort i mörkrets famn,
Bränn, bränn all glöd vid nattens dystra hamn.
(Dylan Thomas: Do not go gentle into that good night)

Blog layout news

Now you can subscribe to this blog through the simple buttons, one for all posts and one for all comments to posts. I have also added the new improved blog roll, so the info from the blogs I have on my radar are updated in real time.

Look at that

Interesting cover art competition for those who can do computer art in naive styles. I know Sia’s voice from the Zero 7 album “THE GARDEN”, but not her music (more than what’s on Myspace). Lyrics for the new album seems good.

http://www.siamusic.net/comp/