Misty Island #2

Ljudproduktion och video efter en aktuell kursuppgift som kunde väljas helt fritt hur den skulle utformas (musik, video, teaterljud, ljudkonst).

[18 januari 2016: uppdaterad video, som innehåller akustiska instrument och där den äldre (1997) ljudkompositionen inte längre är inbakad i den nya (2016)]

Mitt projekt utgår från en ungefär 6 minuter lång film som togs en dimmig morgon med handhållen telefonkamera. Allt bakgrundsljud är också inspelat med telefonens kameraapp och redigerat efter att videons ljudspår har behandlats som en separat fil. Videon är klippt i iMovie, eftersom jag inte har tillgång något bättre filmredigeringsverktyg. Ljudet är dock klippt, redigerat och mixat i Pro Tools 12, och påläggen är gjorda i pluggar i samma program. Förutom det återanvända ljudkonstverket “Misty Island #1” från 1997, som har fått en rejäl touch av nedpitchning och time stretch för att passa in i stämningen i den här videon. I det förlängda slutet av filmklippet (det blev 7:30) har ett par andra videosnuttar från telefoninspelningar använts.

New beginning

This new painting will be an image of the sunset, as I remember it from the summers in my childhood. I think I will paint some blue-green in the upper corners, like a dark forest on an island. The red sun will be a little to the left of the center, above the horizon. The rest of the middle part of the picture will be in red, orange, pink and dark red-violet.

(The other abstract landscape picture is finished now. I almost hid the bright colours from the first sketch with a new layer in misty nuances. I have also painted another picture with a path and a couple of red buildings, but I think the finishing details have to wait a while.)