allhelgonamusik

Komm, süsser Tod

(anonym översättning efter anonym originaltext på tyska, melodi av J. S. Bach)

Kom, sköna död. Kom, sälla frid.
Kom, led mig bort dit det blir stilla,
Ty här i världen är det illa.
Ack, kom, jag väntar dig.
Kom snart och hämta mig.
Nu vill jag sova. Det är tid.
Kom, sälla frid.

Kom, sköna död. Kom, sälla frid.
Jag vill till Jesus själv fara,
Och bland hans änglar vara.
Så blir mitt liv fullbordat.
Till er jag hälsar God natt,
Blundar och säger: Det är tid.
Kom, sälla frid.

ser var jag går

Förutom att storleken blev åt helvete fel, men i alla fall inte för liten, så är jag nöjd med dessa konstskor. Motivet är från en oljemålning jag åstadkom i 14-årsåldern, och designverktyget för att göra om reproduktionen till tygskor är Keds Studio inom den vanliga användaruppladdningsfunktionen på Zazzle.

Autumn Fall kedsshoe
Autumn Fall by maritune

Photobucket

Photobucket

Autumn poem (reposted blog from 2006)


Gold is wherever you look 
– Lines written in celebration of a natural phenomenon 

Gold is wherever you look – 
up the treetops, down in the moss. 
Be glad; enjoy your fortune 
while you can feel and see it – 
this luck won’t stay forever with us. 
 
These are the days 
when the aspen shines 
more brightly than the sun. 
 
These leaves are the lights; 
the aspen trees the guides 
on your path to winter. 
 
No more green; 
no need for shade. 
 
These last weeks of the mushroom season 
bright chanterelles have grown – 
after the rain, the wind, the unpleasantness – 
in unexpected places, in aromatic abundance. 
 
Recall when all is dark, cold, hidden: 
rustling light; fragrant gold. 
 

(c) Maria Ljungdahl 2006

Rilke translations: autumn poem 2


Herbsttag

Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten, voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin, und jage
die letzte Süße in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Autumn Day

Lord: now is the day. Great were the summer hours.
Let all your shadows veil the sundial flowers,
and on the fields let all the winds blow free.

Command these last fruits to be full and ripe;
just grant the juice two days more on the south side.
To push the wine’s perfection you will hurry
the last sweet taste into the heavy grapes.

Those who are homeless will not build a house now.
Those who are lonely will not find a partner,
will sleepless wait, will read, write lengthy letters
and aimless walk the avenues and alleys,
impatient, restless, as the drifting leaves there.

—-

Höstdag

Gud: nu är tid. Vår sommar räckte långt.
Låt dina skuggor skymma solurstiden,
och över bördig jord släpp stormen lös.

Befall de sista frukterna att mogna;
men ge dem ett par dagar till i solen,
en uppmaning att fulländas, du hetsar
så fram den sista sötmans tunga vin.

Är någon hemlös, skall han så förbli.
Är han allena, kommer det att vara.
Han vakar, läser, skriver brev på brev
och vankar i alléerna bland löven
så oroligt och planlöst som de far.


German original texts: Rainer Maria Rilke
Swedish and English interpretations: MaLj 2006


updated 12 November 2009: I just found the site http://www.textetc.com/workshop/wt-rilke-1.html with discussions of several versions in English.

Rilke translations: autumn poem 1


Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

Fall

The foliage falling drops as from afar,
as if some heavenly garden drops its foliage;
is falling slowly, with denying gestures.

And nightly hours falls the lonely Gaia
her heavy body drops down from the stars.

We are all falling. See, this hand will drop.
And watch the other one: this is in all things.

But still there is someone, who can hold the falling
and in his tender hands the fall will stop.

Höst

Nu löven singlar, singlar som från skyn,
likt himmelska planteringar förvissnar;
de faller med förnekande små gester.

Och under natten faller tunga jorden
ur stjärnehimlen i sin ensamhet.

Vi alla faller. Så faller denna hand.
Och se den andra här: det gäller alla.

Och ändå finns det en, som allt i detta fallet
oändligt ömt i sina händer bär.


German original texts: Rainer Maria Rilke
Swedish and English interpretations: MaLj 2006

End of summer 2006

Groucho is here seen arriving at “her” (his?) winter season home: the parking lot called the Twig Meadow, near the little horse stable at the outskirts of the village.