1. meh

Day 01 – Introduce yourself

Jag heter Maria, och det finns det rätt många andra som gör, särskilt i min generation (vi som är något år över femtio) och bland dem som är bortåt 10-15 år yngre än jag. Men även om det ibland varit flera marior i samma klass så har jag inte lyckats bli försedd med något speciellt smeknamn för att skilja ut mig från mängden tänkbara marior.

Ibland försöker jag gömma mig för att slippa delta i den besvärliga gemenskapen och alla intressen man förväntas uppskatta fast det är så tröttsamt och så förödande för koncentrationsförmågan. Sällskapsliv roar mig bara i måttlig grad. Sedan har jag ändå svårt att lyckas gömma mig i någon sorts grå anonymitet där jag bara iakttar och lyssnar utan att folk ser och minns mig. Trots en stor och klumpig blyghet är jag nog lite för impulsiv och för respektlöst ivrig ibland, eller så extremt uttråkad att det märks.

Utan en vettig dialog med andra människor blir det dock svårt att utveckla någon form av tänkande och skapande, eftersom så mycket av sådan verksamhet – och hela det individuella medvetandet – bygger på att man har ett fungerande språk (eller motsvarande symbolsystem) för tänkandet och inlärda gester och handgrepp för det man gör. Sådant som är mycket lättare att tillägna sig om man umgås med människor och kan härma deras ord och gester medan man lär sig hur något skall tänkas eller göras.

Jag har av olika skäl inte lyckats ta mig in på arbetsmarknaden, och för närvarande betyder det att jag är för sjuk för att vara arbetssökande och för frisk för att bli sjukpensionär. Det är en fånig situation, och jag skulle gärna arbeta och ha en inkomst om det var möjligt, men har inte så stort hopp om att det någonsin blir så.

Det finns en familj och vuxna barn. Och en tio år gammal katt. Tidigare hade vi hund. Ibland har vi haft segelbåt. Just nu vet vi inte riktigt om vi orkar segla mera, och vi brukar inte åka någonstans på annat sätt på semestern.

Det finns böcker, musikinstrument och internet. Bor nära storstaden, men inte så nära att man blir störd av trafik, många gatlyktor och annat buller och skräp.