diverse om integritet, teknik och copyright

http://opassande.se/index.php/2008/06/24/oversikt-over-overvakningslagar-uppdaterat/

http://opassande.se/index.php/2009/03/12/upphovsrattslagstiftning-forhindrar-innovation-och-samhallsutveckling/

Nicklas Lundblad om Heidegger, integriteten och tekniken
http://myothernotes.com/rationalgrounds/?p=98

http://www.cbc.ca/money/story/2009/01/12/publicdomain2.html

http://www.artsjournal.com/gap/2009/01/communicating-with-collective.html