Paintings (länkar till Marias målningar)

I have decided to put links to all my finished paintings and other pictures (and a couple of quilts) in the same message, so they will be easier to find again.

Här finns länkar till alla de sidor där mina färdiga (eller nästan färdiga) målningar och andra bilder (och några lapptäcken) presenteras.

My Way (Motiv från Eckerö)
Arbetsrum (studio)
Work-in-progress (styrman)
Quilt (lapptäcke)
Tango: Orfeus & Ofelia
Portrait (Motiv från ytterskärgården)