Happiness is a pair of red shoes at a funeral

Har läst många av Karin Thunbergs krönikor och intervjuer i Svenska Dagbladet, och funderat över hur hon ser på sin roll som journalist och sig själv. Inte bara hon förresten, det finns idag många som skildrar verkligheten och debatterar dagsfrågor och livet genom att berätta om sina personliga erfarenheter. Så har hon tydligen kommit ut med en bok nu, som är ännu mera om henne själv. I en intervju härom dagen avslöjas att hon egentligen inte ville avslöja att hon haft cancer två gånger, men att det till slut var det som gjorde boken hon planerade att skriva meningsfull. Det kan inte bara handla om lycka.