5. definition of love

Day 05 – Your definition of love

“Men över allt detta skolen I ikläda eder kärleken, ty den är fullkomlighetens sammanhållande band.”

Bibel 2000 har texten: “Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet”. (i kommentarerna står att denna vers menar att kärleken är som ett band som knyter ihop de dygder som verserna innan liknar vid klädesplagg. I ingen av översättningarna finns alltså ingen direkt syftning på det att kärleken är ett globalt, allmänmänskligt band, utan det handlar om individens omvandling från syndig och till dygdig, helig person)

“Beyond all these things put on love, which is the perfect bond of unity.” (Colossians 3)

Eller, som det om jag inte citerar fel står på ett vykort som konstnären Birgitta Yavari-Ilan har producerat (och det är väl då ett citat eller en omskrivning från Bibeln eller liknande källa): “Kärlek är det band som förenar jorden.”

Och ytterligare hittar man i Kolosserbrevet:

“Ty jag önskar, att deras hjärtan skola få hugnad, därigenom att de slutas tillsammans i kärlek och komma till en full förståndsvisshets hela rikedom, till en rätt kunskap om Guds hemlighet, vilken är Kristus; ty i honom finnas visdomens och kunskapens alla skatter fördolda.”

Visdom och kärlek hör alltså ihop. Och poängen med kärleken är att den är vårt band till hela sammanhanget vi verkar i, och vårt hopp om framtiden. Den är också ett band vi är med om att skapa. Om vi förmår älska någon, något, varandra, allting, kanske även genom medlidande nå in i det som är ont och hotfullt, så är vi med och knyter ihop den trasiga världen och hjälper allt levande så gott det går. Inte för att det känns fint och vi mår bra av det, utan för att det är en klok väg till kunskap, gemenskap och fred. Visdomens väg.