Everyone’s got an opinion to publish


Underbar ruta av Berglin i Svenska Dagbladet idag. Nödvändig självironisk läsning för alla som bloggar. Tills vidare (om ingen ber mig att ta bort den av copyrightskäl) lägger jag bilden här. (Klicka på bilden om ni inte kan läsa de minsta texterna i serien!)